Skip to Content

eindelijk weer spelen !

Deze zaterdag, 9 oktober 2010, hebben we eindelijk weer gerepeteerd, in Rotterdam. Zonder Wim, dus opnames zijn er niet gemaakt. Er is gewerkt aan de laatste twee nummers voor de nieuwe CD: Mary don't weep en Black Dog - Of Black Dog Blues zoals het tegenwoordig heet.

Het was een prachtige zonnige dag, zelfs warm, en de stemming was weer opperbest. Henk had de nummers weer schitterend voorbereid, en vooral voor Black Dog kwam hij met een heel goed idee - je zult het allemaal horen als de CD uitkomt.

 Het waren allebei heerlijke nummers om te spelen, en tot zover zijn we bovendien heel tevreden met het resultaat. Volgende maand gaan we ze nog even aanscherpen en opnemen. De preciese datum is nog niet bekend, 6 november? Anders in elk geval 20 november.

En dan is het projekt klaar, althans wat de opnames betreft. We hebben dus ook wat gedelibereerd over titel en vorm van de plaat (dat mag weer: plaat zeggen tegen CD). Allerlei voorstellen gingen over de keukentafel. Van titels van nummers op de plaat (Come On In, Nobody's Business) of Nederlandse vertalingen daarvan (Gaat Je Geen Reet Aan of Pleur Op!) tot verse invullingen van de afkorting BBJB, waar veel Blote Billen, Brandende Banjo's en Bijna Bejaarde Jeugd Bendes in voorkwamen. Maar dat is het natuurlijk allemaal niet geworden. Wat wel, blijft nog even spannend.... (suspense).

Tagged in: